Bestill varekjøring

Vi i Bergen Røde Kors Hjelpekorps driver med varekjøring på Kvamskogen alle helger i vinterhalvåret, samt vinterferie og påske. Inntektene går til beredskapen vi har som er basert på 100 % frivillighet. Da til innkjøp av beredskapsutstyr og vedlikehold av redningshytten vår.

Vi tilbyr varekjøring.

For bestilling av varetransport med snøscooter ring tlf. +47 56 55 89 57, dette er nummeret til vår redningshytte i Mødalen, Føykely. Nummeret vil bli besvart i ukedager også.

Prisene på varetransport med snøscooter er:

350 ,- for første tur
150 ,- for påfølgende turer

På Føykely, Hjelpekorpsets redningshytte i Mødalsveien, har BRKH vintertjeneste hver fredag ettermiddag samt hele lørdag og søndag fra første helgen i januar til siste helgen i april. Hjelpekorpset er også i beredskap i skolens vinterferie og i påsken.

Hytten blir bemannet av ca 7-15 mannskaper og 2 scootersjåfører.
Bergen Røde Kors Hjelpekorps dekker et attraktivt turområde på Kvamskogen, samt skianlegget Furedalen Alpin.
Her er vi i beredskap ved skred, skader og folk som går seg vill i vinter fjellet. I tillegg til skipatruljene har Hjelpekorpset til enhver tid minst to scootere som er aktivt med i redningstjenesten.

Disse blir også brukt til varetransport, noe som er hovedinntekten til hjelpekorpset på vinteren.

© 2019 Bergen Røde Kors Hjelpekorps | ScrollMe by AccessPress Themes