SykkelVM2017

Bergen RKH bidro med over 2000 timer beredskap og over 60 mannskaper har vært i innsats under SykkelVM i Bergen.

Arrangementet ble en stor folkefest og flere hundre tusen mennesker har vært tilskuere når verdens beste syklister har konkurrert i sentrumsgatene.
Vårt oppdrag var å sikre førstehjelp til publikum i sentrum og salmon hill.
Totalt 9 førstehjelpsposter ble bemannet fra morgen til kveld alle 9 dagene arrangementet pågikk.

© 2019 Bergen Røde Kors Hjelpekorps | ScrollMe by AccessPress Themes